null

Beton daşınması

Beton daşınması

Betonun daşınması zamanı yük maşını, beton nasosu, konveyer, kran daha kiçik işlərdə təkər arabasında istifadə edilir. Daşınma və tökmə zamanı seqreqasiya olmamalıdır. İstifadə olunan sement növündən və ətraf-mühit şəraitindən asılı olaraq bərkimə 45-60 dəqiqə ərzində başlayır və 5-10 saat ərzində tamamlanır. Buna görə də qarışıq hazırlandıqdan sonra (hazır beton təhvil verilir) 20-30 dəqiqə ərzində tökülməli və sıxılmalıdır. Bu müddət əlavələrin köməyi ilə 2 saata qədər uzadıla bilər. Yaş betonlar 2 saata, quru betonlar (xüsusi ötürücülərlə) 3 saata qədər daşınmalıdır. Yaş betonun daşınması zamanı mikser 1-4 dəqiqə ərzində fırlanmalı və daşınma zamanı maksimum 300 dövrə etməlidir.

Yük daşıma xidməti

Beton hazırlandıqdan sonra istifadə edilməli məhsul olduğundan sement, beton və tərkibindəki kimyəvi qatqının növündən asılı olaraq təyin edilən müddətdə daşınmalı, sifarişçi tərəfindən qəbul edilib qəlibə köçürülməlidir. Beton transmikser adlanan xüsusi yük maşınları ilə daşınır və təhvil verilənə qədər homogenliyini qorumaq üçün mikserdə qarışdırılır. Yük maşını mikser operatoru betonu sifarişçinin tikinti sahəsinə daşıyır, nasos operatoru isə betonu qəlib ilə birgə təhvil verir. Betonun daşınması zamanı 90 km-dən çox və 2,5 saatdan çox olmayan məsafə seçilməli, bu müddət yay fəslində 2 saata endirilməli, kimyəvi qatqılar olarsa, 3 saata qədər arta bilər.

Universal konteynerlərin daşınması

Universal konteyner daşınması üçün əvvəlcə xüsusi konteyner seçilməli, bu konteyner kran maşınları ilə düzgün şəkildə beton, qum və çınqıl və s. yüklənməlidir. Yükləmə prosesində hər hansı bir problemin qarşısını almaq üçün kranın zəncirləri və ya qarmaqları konteynerə yaxşı bağlanmalıdır. Bu mərhələdən sonra kran asanlıqla konteyneri öz üzərinə götürüb istədiyiniz yerə universal şəkildə aparacaq. Çatdırılma zonasına çatan konteyner kranın qolları ilə kranın üzərindən yavaş-yavaş endirilir və yerə qoyulur. Proseslər yerinə yetirildikdən sonra qabda olan məhsullar müştərinin seçiminə görə istifadəyə verilir.

Dəmir daşınması

Dəmir-beton məmulatlarının ağırlığını nəzərə alaraq onlar xüsusi yük maşınları, vaqonlar vasitəsi ilə daşınır və kran köməyi ilə boş sahəyə yerləşdirilir. Dəmir-beton inşaatda çox istifadə edilir, möhkəm və dayanıqlı olması ilə seçilir.