null

Beton

Beton tərkibi

Beton tərkibində müxtəlif komponentləri birləşdirən (qum, ələnti, çınqıl, qırmadaş və s.) süni daş materialdır. Beton təbii daşın tikintidə yaratdığı çətinlikləri aradan qaldırır, təhlükəsizlik, istismara yararlılıq, uzunömürlülük, səs-izolyasiya və həmçinin sukeçirməzlik kimi xüsusiyyətlərə malikdir.

Tikinti betonu

Tikintidə betonun rolu əvəzsizdir, bünövrənin düzgün qoyulması üçün tam sertifikatlı beton məhsulları şərtdir. ProfBeton MMC həm tikinti, həm də özəl sektor üçün mütəxəssislərin köməyi ilə fiziki-mexaniki göstəricilərinə görə fərqlənən beton növlərini (yüngül, ağır, odadavamlı və s.) sizə təqdim edir.

Beton istehsalı

Betonun tərkibinin 85%-ni təşkil edən qum, ələnti, çınqıl, qırmadaş və s. sıxılmanın qarşısını alaraq betonun möhkəm skeletini yaradır. Beton səmərəli şəkildə seçilmiş və əsaslı qarışdırılmış mineral yapışdırıcı sement, su, doldurucu lazım olduqda plastifikator və bərkimənin sürətləndiriciləri kimi xüsusi əlavələrdən ibarət şəkildə qəliblərə tökülür və vibropresləməyə buraxılır. Beton istehsal edərkən tərkibindəki komponentlər laboratoriya şəraitində test edilir, keyfiyyətli, möhkəm və dayanıqlılıq standartlarına cavab verməsi yoxlanılır, beton istehsalında keyfiyyət göstəricilərini müəyyən etmək üçün fiziki və kimyəvi xassələri mütəmadi olaraq laboratoriyada araşdırılır. İnşa etdiyiniz məkanların bünövrəsinin sağlam olması üçün betonlar xüsusi beton maşınlarında texniki göstəricilər çərçivəsində istənilən əraziyə çatdırılır. Keyfiyyətli beton istehsalı həm sağlamlığınızı qoruyur, həm də uzunömürlü olması ilə davamlı istifadəyə yararlıdır.

Beton məhsulları

Profbeton

Əmtəə betonu

Beton – beş əsas komponentdən – su, sement, doldurucu, kimyəvi və mineral əlavələrdən barət süni daşdır. Beton – seçilmiş beton qarışığın sərtləşməsi və formalaşması yolu ilə əldə olunan kompozit materialdır. Profbeton MMC şirkəti betonlarını əmtəə nişanlı olması ilə seçilir.

Profbeton

Dəmir beton məmulatları

Dəmir-beton məmulatları dayanıqlı olması ilə seçilir. Dəmir-beton məmulatları karbon poladdan hazırlanır və yüksək gərginliyə davamlıdır. Dəmir-beton məmulatları uzun ömürlü və deşikli xüsusiyyətə malik olub deşikləri məhsulun bütün uzunluğunu əhatələyəcək şəkildə uzanır.

Profbeton

Səki daşları

Səki daşı şəhərlərdə cığırların salınmasında istifadə olunan beton, tamet, parket, bordyur və digər xüsusi daş maketləridir. Bu daşlar xüsusi üsullarla əldə edilən funksional daşlardır. Bu gün səki üçün ən çox seçilən daş səki, tamet, və beton daşlarıdır. Xüsusi formaya malik olan süni daşlardır.