null

Səki daşları

Səki daşları

Səki daşı şəhərlərdə cığırların salınmasında istifadə olunan beton, tamet, parket, bordyur və digər xüsusi daş maketləridir. Bu daşlar xüsusi üsullarla əldə edilən funksional daşlardır. Bu gün səki üçün ən çox seçilən daş səki, tamet, və beton daşlarıdır. Xüsusi formaya malik olan süni daşlardır, bu daşların ən mühüm xüsusiyyəti onların bir-birinə bağlı formada olmasıdır, bir-birinə qarışaraq qoyulmuş daş daşlar vahid bir quruluş meydana gətirir. Səki daşları səkilərdən başqa sosial sahələrdə, şəhər yollarında və ya bağ kimi ərazilərdə də istifadə olunur. Möhkəm bütövlük təmin edən bir-birinə bağlanan səki daşlarının xüsusiyyətləri aşağıdakılardır; bir-birinə bağlanan formada olması, möhkəm və uzunmüddətlidir, su keçirmir, asanlıqla yenilənə bilir və bütün hissələri tamamlayıcı təşkil edir.

Tamet daşları

Tamet daşları gözəllik və davamlılıq baxımından son dərəcə əlverişli olduğundan tikinti və abadlıq sahələrində geniş istifadə olunur. Küçələrin, səkilərin, meydanların və yaşıllığın döşənməsi üçün yüksək möhkəmliyə və davamlılığa malik olan tamet daşları və tamet plitələri çox məhşurdur. Tamet daşlarının keyfiyyətinə təsir edən amillərdən biri də onların qəlibləridir, yüksək keyfiyyətli və davamlı materiallardan (plastik, termo-poliuretan, fiberglas və polistirol) hazırlanır ki, bu da hazır məhsulun keyfiyyətini uzun müddət qoruyur. Bunlar dünya standartlarının bütün tələblərinə cavab verən ən yüksək keyfiyyətli məhsullardır. İdeal həndəsə ilə yanaşı, səki plitələri yüksək mexaniki dayanıqlığa və artan şaxta müqavimətinə dayanıqlıdır. Yüksək piqmentlərdən istifadə edilərək tamet daşları müxtəlif rəngdə rənglənə bilər.

Beton daşlarının istehsalı

Geniş şəkildə tanınan və əsas səki daşı kimi istifadə edilən beton daşı, açıq məkanlar üçün abadlıq işlərində estetik cəhətdən zəruridir. Adi betonun görüntüsündən fərqli olaraq, beton daşlar bir çox rəng və çeşiddə istehsal edilə bilər. Üstünlüyün başqa bir səbəbi söküldükdən sonra yenidən istifadə edilə bilməsidir. Profbeton MMC şirkəti beton daşlarının istehsalında əsas üstünlüklərininin soyuq havada buz tutmasına qarşı yüksək müqavimət, sürüşkən quruluşa malik olmaması, qənaətcil, səmərəli, istehsalı, daşınması, tətbiq prosesi və gözəl görünüşünün olmasıdır.

Beton məhsulları