null

İnşaat avadanlıqları

İnşaat materialları

Profbeton

Divar blokları

Son illər bazarda tələb artımı görən müasir beton divar blokları- xarici və daxili divara asanlıqla yerləşən yapışdırıcı, boya ehtiyacı olmayan ideal həndəsi forma və optimal ölçüyə sahib tikinti materialıdır. İstilik və soyuğa davamlı olması ilə istənilən yerə yerləşdirə bilə və qurumasını gözləməyə ehtiyac qalmadan inşaata başlaya bilərsiniz.

Profbeton

Metalkarkas

Karkas- bünövrəni daşıyan skelet sütunudur. Karkas daşıyıcı girişlərdən ibarət olub, sütunlar və tirlər vasitəsilə bünövrənin yerdə dayanmasını təmin edir. Karkas taxta, betonarmatur və metal olmaqla bir neçə yerə bölünür. Metalkarkas istehsalı zamanı daxilində poladdan istifadə edilir. Metalkarkas digər karkaslarlardan daha davamlıdır

Profbeton

Sement

Tikintidə istifadə edilən sement və sement qarışığı adətən qeyri-üzvi, çox vaxt əhəng və ya kalsium silikat əsaslıdır və sementin suyun mövcudluğunda bərkimə qabiliyyətindən asılı olaraq qeyri-hidravlik və ya hidravlik kimi xarakterizə edilə bilər (hidravlik və hidravlik olmayan əhəng suvaqı). Sement məhsulları üçün bizimlə əlaqə saxlayın.